Webbsidan innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Därför vill vi att du garanterar att du är över 20 år.

runavodka.se använder cookies för att din dator ska minnas ditt val i ålderskontrollen här ovan (under 24 tim). Genom att välja JA ovan så accepterar du även att runavodka.se sparar cookies i din webbläsare.
Så här kan du aktivera cookies om det är avstängt i din webbläsare.

Kontakta Runa Vodka

  Postadress:   Tel: 08-410 540 22
  Runa Vodka AB (publ.)   E-post: info@runavodka.se
  Box 582   Domäner: runa.eu, runavodka.com
  S 192 05 Sollentuna    
  Sweden    
Runa Vodka på kartan

Till alla våra leverantörer och samarbetspartners.

Nu avslutar vi snart 2016 ett år då vi på Runa vodka AB (publ) har jobbat mycket med att vara på mässor och göra strategisk planering inför framtiden.

Som ett led i vårt miljöarbete har vi beslutat att fr.o.m. 2017-01-01 inte längre ta emot pappersfakturor om det går att undvika och vi förväntar oss att våra leverantörer ser positivt på detta och redan har klara lösningar för e-faktura. Vi har under december skickat inbjudningar till flera av Er angående detta.

För Er som ännu inte har anslutit er till e-faktura, gör det! Kommer att underlätta för oss alla och spara på miljön.

Fram till dess Ert företag blivit anslutna till e-faktura går det bra att skicka fakturor på mail till inbox.lev.36706@arkivplats.se

Skulle några av ovan nämnda alternativ inte vara en möjlighet för Er som leverantör går det att använda följande adress för fakturor med 30 dagars betalningsvillkor eller mer.

Runa Vodka AB (publ)
Kund-id FRX2983
FE 301
105 69 Stockholm

Har Ni några frågor hoppas vi att höra från Er på 073-0544289 eller till vår e-post info@runavodka.se

Vi vill samtidigt passa på att tacka Er alla för ett bra samarbete under året och vi ser fram mot 2017 tillsammans med Er alla.

Runa Vodka Styrelse

Här presenterar vi personer som ansvarar för att företagets strategi samt miljökrav uppfylls och efterlevs. Du är välkommen att kontakta oss med dina ev. frågor och synpunkter. Det går även bra att kontakta oss via epost på info@runavodka.se.

 

   
  Susanne Nybacka  
  Styrelseordförande  
  susanne@runavodka.se  
     

Marie Hellberg Westin Tommy Helgesson Cecilia Wiedenborg
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
     
     

Runa Vodka Personal


Mathias Wallman Per Erik Vapperstad Madeleine Wallman
VD    
mathias@runavodka.com   madde@runavodka.se
     


Runa Vodka är medlem i organisationen Företagarna.