Webbsidan innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Därför vill vi att du garanterar att du är över 20 år.

runavodka.se använder cookies för att din dator ska minnas ditt val i ålderskontrollen här ovan (under 24 tim). Genom att välja JA ovan så accepterar du även att runavodka.se sparar cookies i din webbläsare.
Så här kan du aktivera cookies om det är avstängt i din webbläsare.

Miljöpolicy

Miljöbild

Runa Vodka vill vara, och uppfattas som, ansvars- fulla och framåtsträvande i miljöarbetet. Vi söker ständigt ny kunskap och teknik för att förbättra vårt miljöarbete.

Vår målsättning är att köpa ekologiskt och från produktion så nära vår egen tillverkning som möjligt. Ekologiskt odlat innebär odling utan kemiska tillsatser, bekämpningsmedel samt konstgödsel. Alla produkter ska kunna spåras till anläggning och tillverkningsomgång via kod eller datummärkning på konsumentprodukten. Ursprung på ingående råvaror ska kunna spåras. Genmodifierade grödor får inte förekomma i produktionen.

Förpackningar ska vara märkta enligt fastställda regler för att underlätta återvinning. Runa Vodka strävar efter en hög inblandning av returglas i sina flaskor. Förpackningar som innehåller PVC får inte förekomma.

Runa Vodka ska arbeta seriöst med hur vår verksamhet påverkar klimatet och miljön.
Vi ska, genom en dialog med samarbetspartners och medarbetare i den dagliga driften, fatta beslut som ger minsta möjliga påverkan av miljö och utsläpp av växthusgaser.

För att minska koldioxidutsläppen från produktion, prioriteras leverantörer som erbjuder tillverkning med förnyelsebar energi.

Runa Vodka ska genom tydlig kommunikation redovisa sitt miljöarbete, såväl internt som externt. Kunder och samarbetspartners synpunkter för förbättringar och utveckling av vår miljöpolicy ska tas tillvara för att utveckla verksamheten.

Runa Vodka ska genom regelbunden utbildning ge medarbetare och samarbetspartner kunskap om miljökrav och ansvara för att dessa efterlevs. Rutiner för miljö och miljöarbete ska regelbundet granskas och utvärderas.

Miljöbild

 


Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för Gröna Punkten. Runa Vodka har anslutit sig för att kunna fullgöra vårt producentansvar.

SVENSK GLASÅTERVINNING Glasåtervinning spar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas fordras 20 % mindre energi än när man utgår från råvarorna. Runa Vodka har avtal med Svensk Glasåtervinning.